Ομιλία στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ομιλία στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα “Ο Εκπαιδευτικός σε ρόλο Αρχιτέκτονα. Παιδί & Χώρος – Παιδοκεντρικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Χώρων στην πρώιμη παιδική ηλικία”

“Ο Εκπαιδευτικός σε ρόλο Αρχιτέκτονα”
Μετά από πρόσκληση από το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από την κα Βαρβάρα Αγγελή του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα “ο Εκπαιδευτικός σε ρόλο Αρχιτέκτονα. Παιδί & Χώρος – Παιδοκεντρικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Χώρων στην πρώιμη παιδική ηλικία”.
 
Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός στη σημερινή εποχή, να έχει τις βασικές γενικές γνώσεις Παιδοκεντρικού Σχεδιασμού, ώστε να μπορεί να αναδιαμορφώνει & να αναπροσαρμόζει το σχολικό χώρο παράλληλα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν, ανάλογα με τη δυναμική των παιδιών.

Ομιλία στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής