ΔΡΑΣΕΙΣ

Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα ‘’Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού’’

Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα ‘’Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού’’, Θεσσαλονίκη, 19-21 Μαϊου Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής…

Read more