ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ECO-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Πώς, πού και γιατί επιλεγούμε Οικολογικά παιχνίδια

Η οικολογική συνείδηση στις μέρες μας πρέπει να αποτελεί στόχο για όλους. Οι γονείς έχουν την ευθύνη να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά τους για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί…

Read more